Sheung Wan (Hong Kong Island)

เที่ยวตามใจชอบ

Sheung Wan (Hong Kong Island)

เมษายน 15, 2019 เที่ยวฮ่องกง 0
แทง บอลออนไลน์

เชิงวัน (Sheung Wan) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮ่องกง (Hong Kong Island) ใกล้กับเขตเซ็นทรัล (Central) ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของวิกตอเรียซิตี้ (Victoria City) ใช้เรียกพื้นที่ของเกาะฮ่องกงช่วงที่อังกฤษเข้านึกครอง ปัจจุบันย่านเชิงวัน เต็มไปด้วยร้านค้าของคนจีน ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร โสม เฟอร์นิเจอร์แกะสลักด้วยมือ ตลอดจนสินค้าสัญชาติจีนหายากประเภทต่างๆ

Western Market

เดิมทีอาคารหลังนี้มี 2 ส่วน โดยส่วนแรกอยู่ทางฝั่งใต้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1980 ส่วนที่สองทางตอนเหนือ ซึ่งมีขนาดเล็กและแข็งแรงกว่า ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ตามสไตล์เอ็ดเวิร์ดเดียน (Edwardian) เพื่อใช้เป็นตลาดอาหาร ทว่าในปี ค.ศ. 1988 ตลาดแห่งนี้ก็ปิดตัวลง จากนั้นก็ปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในปี ค.ศ. 1990 และเปิดให้บริการอีกครั้งในชื่อ เวสเทิร์นมาร์เก็ต (Western Market) ในปี ค.ศ. 1991 ปัจจุบันหากคุณแวะเวียนมาเที่ยวจะพบร้านจำหน่ายของที่ระลึก, ร้านอาหาร, ร้านขายผ้า, ร้านขายของเก่า, ฟลอร์เต้นรำ, ฯลฯ ที่คงเอกลักษณ์เหมือนในอดีต

Hong Kong Museum of Medical Sciences

อาคารที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษแห่งนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เพื่อใช้เป็นห้องแล็บยาของฮ่องกง แต่อีกราว 90 ปีต่อมา ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้, ห้องทดลอง, ห้องสมุด, สวนสมุนไพร และยังเป็นแหล่งความรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้ศึกษา

Man mo Temple

วัดหมั่นโม (Man Mo Temple) หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สร้างในปี ค.ศ. 1847 เพื่อสักการะ หมั่นเชิง (Man Cheung) เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ และโมไท (Mo Tai) เทพเจ้าแห่งสงครามหรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้ากวนอู (Guan Yu) โดยภายในวัดตกแต่งตามศิลปะแบบจีนที่สวยงาม อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่ใช้จัดงานประจำปีของวัดตั้งแสดงให้ได้ชมกัน (กำยานขนาดยักษ์ที่แขวนเป็นเกลียวเหนือศีรษะ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านนำมาขอพร)